Można zgłaszać nominacje do nagrody Polish Business Awards 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie już przyjmuje nominacje do nagrody  Polish Business Awards 2015. Impreza ta na stałe zapisała się w kalendarzu imprez biznesowych na Litwie.

zw.lt
Można zgłaszać nominacje do nagrody Polish Business Awards 2015

Fot. Ewelina Mokrzecka

W tym roku każdy może nominować firmy, spośród których jury, wybierze laureatów.

Kierownik Wydziału promocji Handlu i inwestycji Ambasady RP w Wilnie, radca – minister Henryk Szymański:

Polish Business Awards 2015

Jedna osoba może zgłosić kilka nominacji. Uwzględniane będą nominacje, które wpłyną na skrzynkę poczty elektronicznej wydziału: vilnius@trade.gov.pl do 27 października .

Nominacje zostaną zweryfikowane przez pracowników WPHI w Wilnie pod względem formalnym i prawdziwości danych zawartych w uzasadnieniu, a następnie zostaną przekazane jury. Czwarta edycja gali marki polskiej Polish Business Awards 2015 odbędzie się 23 listopada.

Patronatem honorowym konkurs objął wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki RP Janusz Piechociński.

Kierownik Wydziału promocji Handlu i inwestycji Ambasady RP w Wilnie, radca – minister Henryk Szymański:

Polish Business Awards 2015

PODCASTY I GALERIE