Morawiecki: Z Warszawy do Wilna w ciągu kilku godzin

Międzynarodowe trasy Via Carpatia, Via Baltica i Rail Baltica, szybsze połączenie kolejowe Warszawa-Wilno - takie inwestycje związane z północno-wschodnią Polską zapowiedział w piątek w Wigrach (Podlaskie) wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki.

PAP
Morawiecki: Z Warszawy do Wilna w ciągu kilku godzin

Fot. PAP

Wziął on udział w wyjazdowym posiedzeniu klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Prezentował tam założenia polityki gospodarczej rządu, w tym plany dotyczące województwa podlaskiego.

Po tym spotkaniu Morawiecki powiedział dziennikarzom, że w tej części kraju brakuje połączeń komunikacyjnych. – Dlatego będziemy bardzo duży nacisk kładli, w ramach naszej polityki gospodarczej i polityki rozwoju infrastruktury, na kilka podstawowych traktów komunikacyjnych – mówił wicepremier.

Wymienił trasę z północy na południe Europy Via Carpatia (droga S19, w Polsce przebiegająca przez województwa wschodniej części kraju – przyp. red.). – Zrobimy tę drogę bardzo ważnym szlakiem komunikacyjnym, ona będzie też bardzo przydatna dla rozwoju gospodarczego tego regionu – mówił Morawiecki.

Mówił też o drodze Via Baltica i trasie kolejowej Rail Baltica, które z państw bałtyckich przebiegają w kierunku zachodnim także przez północno-wschodnią Polskę. Zapowiedział też „wzmocnienie” połączenia kolejowego z Warszawy do Wilna, żeby trasę tę można było pokonywać znacznie szybciej, niż obecnie.

Zapowiadał także wykorzystanie pieniędzy budżetowych, unijnych i kapitału prywatnego dla rozwoju gospodarczego regionu, ale szczegółów nie podał. Wspominał o sukcesie branży mleczarskiej w Podlaskiem. – Chcemy wzmacniać te sukcesy, którym się udało tutaj samoistnie zaistnieć, ale również chcemy szukać takich rozwiązań gospodarczych, komunikacyjnych, żeby one pasowały do naszych planów gospodarczych, a potencjał jest ogromny – dodał Morawiecki.

W czasie posiedzenia klub PiS przyjął m.in. stanowisko w sprawie infrastruktury drogowej i kolejowej województwa podlaskiego. Zapisano w nim m.in. że PiS rozwój infrastruktury komunikacyjnej w tzw. Polsce Wschodniej traktuje jako „kluczowy dla jej przyszłości”. „Wszystkie części naszego kraju powinny rozwijać się równomiernie. Pragniemy przyspieszyć budowę rozpoczętych inwestycji drogowych i kolejowych oraz zrealizować te, które pozostają jeszcze w sferze projektów i uzgodnień” – napisano w stanowisku.

PODCASTY I GALERIE