Ministrowie finansów UE: Litwa będzie 19 państwem strefy euro

28 ministrów finansów Unii Europejskiej w piątek wyraziło oficjalnie gotowość Litwy do przystąpienia w 2015 roku do strefy euro.

BNS
Ministrowie finansów UE:  Litwa będzie 19 państwem strefy euro

Fot. BFL

,,Rada przyjęła rekomendację, zgodnie z którą Litwa będzie 19 państwem eurozony” – po posiedzeniu Rady Ecofin podczas konferencji w Luksemburgu powiedział minister finansów Grecji Gikas Harduvelis.

W opinii Harduvelisa przyjęcie Litwy do strefy euro jest bardzo ważnym wydarzeniem, ponieważ Litwa spełniła wszystkie kryteria z Maastricht i udowodniła, że jest gotowa na wprowadzenie euro.

Aby móc dołączyć do strefy euro, państwo członkowskie musi spełnić pięć zasad, zawartych w Traktacie z Maastricht: roczna stopa inflacji nie może być wyższa niż 1,5 puntu procentowego ponad średnią, liczoną w trzech krajach o najlepszych wynikach gospodarczych, deficyt budżetowy nie może przekroczyć 3 proc. PKB, dług publiczny nie może przekroczyć 60 proc. PKB. Jeśli jest wyższy, kraj będzie dopuszczony do przyjęcia wspólnej waluty w przypadku, gdy odnotowany zostanie “wystarczający trend spadkowy” zadłużenia, średnia długoterminowa stopa procentowa może osiągnąć pułap najwyżej 2 proc. ponad średnią, liczoną w trzech krajach o najlepszych wynikach stabilności cen, udział w mechanizmie ERM (ogranicza wahania kursu euro w stosunku do waluty narodowej) przez dwa lata.

Litwa wprowadzi euro z dniem 1 stycznia 2015 roku.

PODCASTY I GALERIE