Ministerstwo Energetyki oficjalnym partnerem InnoEnergy

Sieć największego na świecie akceleratora w branży cleantech powiększa się o pierwszego tego typu partnera. Zacieśnienie więzi z resortem ma na celu połączenie lokalnego ekosystemu z najlepszymi innowatorami w Europie i zapewnienie lepszego dostępu do międzynarodowej sieci inwestorów, ekspertów, korporacji i klientów.

INNOENERGY
Ministerstwo Energetyki oficjalnym partnerem InnoEnergy

Fot. InnoEnergy

Minister energetyki Žygimantas Vaičiūnas oraz CEO InnoEnergy Central Europe podpisali we wtorek porozumienie o współpracy na mocy którego obie strony podejmą wspólne działania mające na celu rozwój lokalnego rynku innowacji. Oficjalna ceremonia podpisania umowy odbyła się 15 maja w wileńskim parku technologicznym podczas krajowego finału konkursu dla start-upów, PowerUp!.

,,To partnerstwo może być swoistym katalizatorem rozwoju litewskiego sektora energetycznego i wzmocnić współpracę z inwestorami po to, by przekłuwać ideę w rynkową rzeczywistość. InnoEnergy jest najlepszym przykładem europejskiego akceleratora innowacji, który pomógł już dziesiątkom projektów poprzez połączenie publicznego oraz prywatnego finansowania” – mówi Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. unii energetycznej.

,,Litwa już dziś jest znana ze swoich osiągnięć w rozwoju odnawialnych źródeł energii i innowacji. Włączenie do sieci największego na świecie akceleratora w branży cleantech pokazuje naszą determinację do rozwoju wysokiej jakości technologii i dzielenia się płynącymi z nich korzyściami z odbiorcami końcowymi. To również krok na drodze praktycznej implementacji Narodowej Strategii Niezależności Energetycznej. Wreszcie, poprzez przynależność do zaufanego ekosystemu InnoEnergy będziemy dalej potwierdzać nasze przewodnictwo i bycie w awangardzie transformacji energetycznej” – mówi Žygimantas Vaičiūnas, minister energii Litwy.

,,Bycie pierwszym ministerstwem wewnątrz sieci jest wyrazem litewskich ambicji współdecydowania o kierunkach rozwoju europejskiego rynku energii i odwagi, by pełnić wiodącą rolę w trwającej na naszych oczach rewolucji” – mówi Jakub Miler, CEO InnoEnergy Central Europe.

Według przekazanych przez litewskiego ministra informacji, współpraca z InnoEnergy obejmie promowanie badań i rozwoju najbardziej obiecujących technologii z obszaru generacji rozproszonej, aplikację cyfrowych rozwiązań w tej dziedzinie i eksport litewskich produktów i kompetencji na rynki międzynarodowe. Ministerstwo stanie się aktywnym uczestnikiem społeczności InnoEnergy, m.in. poprzez udział w prestiżowych wydarzeniach i programach szkoleniowych, a także priorytetowe traktowanie współpracy z innowatorami z całej Europy.

KIC InnoEnergy to europejska spółka, której celem jest promowanie innowacji, przedsiębiorczości i edukacji w obszarze zrównoważonej energii przy udziale środowiska akademickiego, biznesu i instytutów badawczych. Celem działalności firmy jest wywieranie pozytywnego wpływu na rozwój zrównoważonej energetyki w Europie. Aby to osiągnąć, KIC InnoEnergy zmienia zasady gry i tworzy nowy sposób myślenia, a także powołuje do życia nowe produkty, usługi i przyczynia się do powstawania firm osiągających sukcesy.

Dzięki współpracy, litewski sektor energii uzyska lepszy dostęp do międzynarodowej sieci inwestorów, ekspertów, korporacji oraz klientów, a także prestiżowych programów akceleracyjnych przekłuwających idee w rynkową rzeczywistość. Liczącym na wzrost firmom z sektora MŚP firma operuje wsparcie w ekspansji na europejskie rynki lub wsparcie finansowe. Duże formy uzyskują z kolei szansę współpracy z najbardziej obiecującymi europejskimi start-upami. InnoEnergy organizuje również studia magisterskie oraz doktoranckie dla przyszłych liderów, jak również międzynarodowe programy edukacyjne i staże.

PODCASTY I GALERIE