Minister Infrastruktury Polski: „Rail Baltica“ i „Via Baltica“ zbliżą Polskę i Litwę

Linia kolejowa „Rail Baltica“ przyczyni się do zwiększenia strumienia ładunków pomiędzy Polską a Litwą, zaś ruch samochodów na drodze „Via Baltica“zwiększy się o 50 procent, co jeszcze bardziej wpłynie na ruch pomiędzy sąsiednimi państwami, mówi Minister Infrastruktury Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Adamczyk.

15min.lt
Minister Infrastruktury Polski: „Rail Baltica“ i „Via Baltica“ zbliżą Polskę i Litwę

Fot. PAP / Radek Pietruszka

15min.lt: W jaki sposób projekt „Rail Baltica“ może zbliżyć dwa państwa – polskie i litewskie, i jak wielkie znaczenie ma dla rozwoju wzajemnej współpracy obu krajów?

Andrzej Adamczyk: Linia kolejowa „Rail Baltica“ ma szczególną wagę dla rozwoju gospodarczego Polski, krajów bałtyckich i Unii Europejskiej. Projekt przyczyni się do zwiększenia wolumenu przewozów kolejowych, więc odpowiada polityce zrównoważonego transportu UE. Powstanie takiej linii będzie miało korzystny wpływ na poprawę warunków środowiskowych.

Jesteśmy świadomi, że budowa „Rail Baltica“ stanowi wyzwanie dla wszystkich zainteresowanych stron, ponieważ wdrożenie tak skomplikowanego projektu jest długotrwałym procesem opartym na analizie kosztów i korzyści, która ma zapewnić solidne podstawy ekonomiczne dla wdrożenia i utrzymania projektu. Ważne jest, aby wszystkie zainteresowane strony zapewniły właściwy stan infrastruktury kolejowej zgodnie z przepisami UE, biorąc pod uwagę opłacalność projektu i warunki środowiskowe.

Jakie obustronne działania są potrzebne, aby „Rail Baltica“ była atrakcyjne nie tylko dla biznesu, lecz również dla sektora turystycznego?

Aby „Rail Baltica“ zyskała atrakcyjność z punktu widzenia turystyki i biznesu, czas podróży na każdym odcinku powinien być konkurencyjny. W tym celu należy zapewnić infrastrukturę na odpowiednim poziomie. Na przykład, po stronie polskiej, na odcinku Warszawa – Ełk, po pierwszym etapie modernizacji prędkość pociągów pasażerskich osiągnie 160 kilometrów na godzinę. Prowadzimy prace przygotowawcze w celu zwiększenia prędkości do 200 kilometrów na godzinę na odcinku od Ełku do granicy państwa, jednak projekt inwestycyjny dotychczas nie został wybrany.

Jak wielkie znaczenie ma dobre połączenie kolejowe z krajami bałtyckimi dla podróżnych z Polski oraz biznesu? Czy ten projekt może mieć przewagę nad innymi drogami komunikacji?

Fundusz Transeuropejskiej Sieci Transportowej Unii Europejskiej (TEN-T), który finansuje projekt „Rail Baltica”, wymaga równej determinacji i konsekwencji wszystkich stron. Ten projekt, pomimo różnych okoliczności, powinien być zrealizowany zgodnie z harmonogramem i wymogami TEN-T. Należy odnotować, że specyfika projektu po stronie polskiej odbiega od realiów krajów bałtyckich. Polski odcinek „Rail Baltica“ przebiega przez lub obok obszarów chronionych, dlatego musimy szczególnie uważać przy inwestycjach.

„Via Baltica“ również spotyka się z równymi wyzwaniami i problemami. Jak to wpływa na realizację projektu w Polsce?

„Via Baltica“ jest inwestycją o znaczeniu europejskim, zatem obecny rząd traktuje projekt priorytetowo. Budowa tej linii jest ważna, ponieważ na terytorium Unii Europejskiej należy zbudować system korytarzy tranzytowych, który połączy kraje bałtyckie z pozostałymi krajami Unii.

Obecny system komunikacji w Polsce boryka się z gwałtownie wzrastającym natężeniem ruchu, więc mamy potrzebę budowy nowych autostrad oraz zbliżenia infrastruktury do standardów europejskich. Autostrady są elementem infrastruktury rozwiniętego państwa, zaś budowa nowej drogi pozwoli również na znaczne zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Dążymy do tego, aby główne drogi w Polsce miały co najmniej cztery pasy ruchu. Litewskie drogi również powinny być na zbliżonym poziomie. W ten sposób międzynarodowy transport stanie się bardziej bezpieczny i wygodny.

Jakie znaczenie dla połączenia z krajami bałtyckimi Polska widzi w projekcie „Via Baltica“. Polska strona buduje czteropasmową drogę, więc jak to wpłynie na tranzyt pomiędzy krajami bałtyckimi a Polską?

Korytarz transportowy „Via Carpatia“ w Polsce składa się z dwóch części: Droga ekspresowa S8 z Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej, która już jest zakończona, oraz droga ekspresowa S61 od Ostrowi Mazowieckiej do przejścia granicznego w Budzisku. Podpisaliśmy wszystkie niezbędne umowy dotyczące budowy S61 i zamierzamy zakończenie inwestycji w 2021 r.

Jak szacunkowo wzrośnie ruch samochodowy po zakończeniu rozbudowy „Via Baltica“? Kto na tym skorzysta najbardziej i jak to przyczyni się do rozwoju współpracy gospodarczej Polski i Litwy?

Gwałtownie wzrastające natężenie ruchu, zwłaszcza samochodów ciężarowych, stworzyło zapotrzebowanie na taki korytarz. Nowa trasa omija chronione tereny i tworzy optymalny korytarz łączący Polskę i kraje bałtyckie. W oparciu o prognozy i analizy, w ciągu nadchodzących czterech lat ruch transportowy znacznie wzrośnie. Po zakończeniu inwestycji w Polsce, na pewnych odcinkach „Via Baltica“ szacunkowy wzrost natężenia ruchu może przekroczyć 50 procent. Np. transport ciężarowy: w 2015 r. udział ciągników z naczepami wyniósł 3500 pojazdów na dzień, w 2031 r. ta liczba może osiągnąć 5500 pojazdów na dzień.

Z powodu swojego znaczenia w międzynarodowej skali, ten korytarz jest niezbędny w celu zapewnienia ekonomicznej i społecznej spójności Unii Europejskiej. Zdaniem Ministerstwa Infrastruktury, wdrożenie projektu korytarza „Via Baltica“ znacznie wpłynie na wzrost handlu pomiędzy Polską i Litwą, zapewni bardziej swobodny przepływ towarów i ludzi.

Z jakimi wyzwaniami spotyka się strona Polska przy budowie „Via Baltica“?

Realizacja projektu „Via Baltica“, tak jak każda inna duża inwestycja w infrastrukturę drogową, jest skomplikowana z powodu zobowiązań, wymagająca czasu oraz pokonania wielu wyzwań natury prawnej, proceduralnej i technologicznej. Budowa oddzielnych odcinków korytarza „Via Baltica“ w Polsce wymaga inwestorów z potężnymi zasobami ludzkimi i finansowymi. Przed przystąpieniem do właściwej budowy należy wykonać prace przygotowawcze, które mają na celu określenia optymalnego przebiegu prac – spełniającego oczekiwania inwestora oraz społeczeństwa. Pogodzenie interesów wszystkich zaangażowanych w projekt stron jest nie lada wyzwaniem. Jednak dzięki doświadczeniu i dobrej praktyce projekt jest sukcesywnie realizowany.

Artykuł powstał w ramach projektu „Perspektywa na Polskę” realizowanego przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, we współpracy z Polskim Klubem Dyskusyjnym, Projekt jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Źródło: https://www.15min.lt/verslas/naujiena/transportas/lenkijos-infrastrukturos-ministras-rail-baltica-ir-via-baltica-suartins-lenkija-ir-lietuva-667-1079614

PODCASTY I GALERIE