Minister finansów: Litwa spełnia wymogi strefy euro

Litwa zmniejszyła deficyt fiskalny finansów publicznych poniżej wymaganej przez Unię Europejską granicy 3 proc. PKB i ma dobre perspektywy, by zostać dziewiętnastym krajem strefy euro – uważa minister finansów Rimantas Šadžius.

BNS
Minister finansów: Litwa spełnia wymogi strefy euro

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Ministerstwo Finansów Litwy jeszcze dokonuje obliczeń wpływów u wydatków sektora publicznego za ubiegły rok, a końcowe wyniki oceni urząd statystyczny UE w kwietniu lub w maju. Do lipca instytucje europejskie mają zadecydować, czy pozwolić Litwie na przyłączenie się do strefy euro.

Defizyt fiskalny może stać się jedyną przeszkodą na drodze do wprowadzenia euro na Litwie. Kraj spełnia już inne wymogi, wśród których jest niski poziom inflacji i długu publicznego, długoterminowe stopy procentowe i stabilność waluty.

PODCASTY I GALERIE