Minister energetyki z wizytą w Polsce

Minister energetyki Dainius Kreivys złoży wizytę w Polsce. Weźmie tam udział w konferencji Gazterm, poświęconej polskiemu sektorowi gazowemu.

BNS
Minister energetyki z wizytą w Polsce

Dainius Kreivys/Fot. Joanna Bożerodska

„Polska jest szczególnie ważnym sąsiadem i partnerem Litwy, z którą realizujemy strategiczne projekty dotyczące połączeń międzysystemowych. Mamy też wspólne interesy, związane z bezpieczeństwem energetycznym w regionie. Dlatego współpraca obu krajów pozostaje jednym z naszych najważniejszych priorytetów” – powiedział Kreivys.

W poniedziałek zaplanowano spotkania z pełnomocnikiem rządu RP ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotrem Naimskim oraz szefem Ukraińskiego Operatora Gazociągów Przesyłowych Sergijem Makogonem. Będą wspólnie omawiali perspektywy stosunków dwustronnych i los wspólnych projektów.

Kreivys weźmie również udział w konferencji Inicjatywy Trójmorza. Będzie ona dotyczyła istniejącej i przyszłej infrastruktury gazowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w regionie.

Polska wspólnie z Litwą realizuje obecnie strategiczne projekty energetyczne, takie jak polsko-litewski gazociąg GIPL oraz połączenie Harmony Link, które jest jednym z najważniejszych projektów synchronizacji bałtyckich sieci elektroenergetycznych z sieciami Europy kontynentalnej.

Litwa rozważa również zacieśnienie współpracy z Polską w zakresie energetyki odnawialnej, zwłaszcza energetyki wiatrowej.

PODCASTY I GALERIE