Minister energetyki na Kongresie Gospodarczym w Katowicach

Minister energetyki Žygimantas Vaičiūnas weźmie udział w obradach Kongresu Gospodarczego w Katowicach, by rozmawiać o najważniejszych problemach Europy.

zw.lt
Minister energetyki na Kongresie Gospodarczym w Katowicach

Fot. BNS/Žygimantas Gedvila

Minister energetyki weźmie udział w sesji „Energetyka w Europie. Dylematy i wyzwania” pierwszego dnia Kongresu. To ważna, kierunkowa debata z udziałem polskiego ministra energii, przedstawicieli instytucji europejskich oraz grup i firm energetycznych z naszego regionu.

Dyskusja ma na celu prezentację kluczowych kwestii składających się na aktualny obraz i perspektywy rozwojowe europejskiej energetyki.

Uruchomione przed dwoma laty połączenie energetyczne pomiędzy Polską i Litwą to pierwszy tego typu nowoczesny most energetyczny pomiędzy systemem europejskim i siecią postsowiecką, które sprawiło, że Litwa przestała być “energetyczną wyspą”. Przyszłość europejskiego rynku energii, perspektywy i bariery rozwoju wspólnego europejskiego rynku energii, rola rynków regionalnych i współpracy w zakresie synchronicznego łączenia systemów elektroenergetycznych – to tematy, do których w toku dyskusji zapewne zechce odnieść się litewski minister.

PODCASTY I GALERIE