Minimalne miesięczne wynagrodzenie wzrośnie o 112 euro?

Większością głosów sejm zaaprobował uchwałę przedstawicieli Partii Pracy w sprawie zwiększenia minimalnego miesięcznego wynagrodzenia do wysokości 437 euro.

BNS
Minimalne miesięczne wynagrodzenie wzrośnie o 112 euro?

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

,,Rząd rozpatrzy, ile będzie miał pieniędzy, nie tylko na nabycie maszyn wojskowych czy przyjęcie uchodźców, ale również na swoich ludzi” – mówił szef Partii Pracy Kęstutis Daukšys.

Z obliczeń członka Komitetu budżetu i finansów Kęstutisa Glaveckasa wynika, że na zwiększenie minimalnego miesięcznego wynagrodzenia potrzeba będzie ok. 200-250 mln euro.

Wcześniej rząd zobowiązał się, iż od 1 stycznia 2016 roku minimalne miesięczne wynagrodzenie wzrośnie o 25 euro, czyli do 350 euro.

Obecnie minimalne miesięczne wynagrodzenie na Litwie wynosi 325 euro, w większości krajów Unii Europejskiej minimalna wypłata jest kilkakrotnie większa.

Więcej zarabia się również w krajach bałtyckich. Na Łotwie minimalne wynagrodzenie wynosi 360 euro, w Estonii – 390.

Najwięcej zarabia się w Luksemburgu – 1923 euro, czyli prawie siedem razy więcej niż w naszym kraju. W Holandii – 1502 euro, w Niemczech – 1473 euro, a we Francji 1485 euro. Nawet w objętej kryzysem gospodarczym Grecji minimalne miesięczne wynagrodzenie wynosi 684 euro.

Niewiele więcej niż Litwini zarabiają Czesi i Słowacy, których minimalne wynagrodzenie wynosi 332 oraz 380 euro. W Chorwacji zarabia się 396 euro, a w Polsce 410 euro.

Mniej zarabiają tylko Bułgarzy – 184 euro oraz Rumuni – 218 euro.

PODCASTY I GALERIE