Miliardowy podatek od PGNiG

Ponad 1,1 mld zł zaliczki na podatek CIT zapłaciło w lipcu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. To rezultat wygranego przez Spółkę arbitrażu o ceny gazu w kontrakcie jamalskim.

Miliardowy podatek od PGNiG

Fot. pgnig.pl

Tak wysoka kwota zaliczki od Podatkowej Grupy Kapitałowej PGNiG wynika przede wszystkim z rozliczenia nadpłaty za dostawy gazu w latach 2014-2020 pomiędzy PGNiG SA i Gazpromem. Należności Gazpromu z tytułu tych dostaw zostały ponownie przeliczone zgodnie z nową formułą cenową określoną w wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie z 30 marca 2020 roku. W efekcie rozliczenia, PGNiG SA uzyskało 1,5 mld dolarów (ok. 6 mld złotych).

– To prawdopodobnie najwyższa zaliczka w historii poboru CIT w Polsce. Ponad miliard złotych podatku, który zapłaciliśmy po otrzymaniu ok. 6 mld złotych od Gazpromu, zasili budżet państwa i tą drogą sfinansuje wydatki na m.in. edukację, ochronę zdrowia czy budowę dróg. Sukces PGNiG w arbitrażu oznacza korzyści nie tylko dla samej Spółki, ale całej gospodarki i każdego Polaka – skomentował Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Przedsiębiorcy płacący podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), zobowiązani są, co do zasady, wpłacać co miesiąc zaliczkę na ten podatek. Pomimo, że kwota zwrotu od Gazpromu została zaksięgowana na rachunku bankowym  PGNiG 1 lipca 2020 roku, to zgodnie z zasadą memoriałową Spółka uwzględniła ją w podstawie opodatkowania już za miesiąc czerwiec.

PGNiG SA rozlicza CIT w ramach tzw. podatkowej grupy kapitałowej, w której skład wchodzi 11 spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG. Grupa podatkowa PGNiG została utworzona w 2014 r. i od tego czasu jest w czołówce największych podatników CIT w Polsce. W 2018 roku, z którego pochodzą najnowsze indywidualne dane podatników CIT opublikowane przez Ministerstwo Finansów, Podatkowa Grupa Kapitałowa PGNiG była trzecim największym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Kwota podatku zapłaconego przez grupę wyniosła wtedy ponad 0,7 mld złotych.

– PGNiG jest nie tylko spółką strategiczną, odpowiedzialną za bezpieczeństwo energetyczne kraju, ale również firmą odpowiedzialną społecznie. Oznacza to, że podatki płacimy tam, gdzie prowadzimy naszą działalność i osiągamy z niej dochody – podkreślił Prezes Zarządu PGNiG.

Jerzy Kwieciński zaznaczył, że płatności PGNiG z tytułu CIT zasilają również budżety jednostek samorządu terytorialnego – nie tylko w Warszawie i innych miastach, gdzie mieszczą się siedziby spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową PGNiG. Swój udział mają również gminy i powiaty, na terenie których znajdują się m.in. kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego oraz magazyny gazu.

Źródło: pgnig.pl

PODCASTY I GALERIE