MFW: Litwa odporna na eksport

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) stwierdził, że Litwa wytrzymała rosyjskie embargo. ,,Wartość eksportu pozostała solidna nie zważając na rosyjskie embargo oraz rozpoczynającą się recesję w państwach WNP” – stwierdzono w sprawozdaniu MFW po wizycie kolejnej misji.

zw.lt
MFW: Litwa odporna na eksport

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

W opinii MFW, odporność Litwy pokazuje, iż eksport Litwy był dobrze zdywersyfikowany na nowych rynkach oraz że jest konkurencyjny. Utrzymać wzrost PKB na poziomie 2,9 proc. Litwie w poprzednim roku pozwolił mocny popyt wewnętrzny oraz poprawiająca się sytuacja na rynku pracy. MFW prognozuje, że w bieżącym roku wzrost PKB będzie nieco niższy – 2,8 proc. Takie czynniki zewnętrzne, jak geopolityczna niepewność oraz recesja w krajach WNP mogą wyhamować wzrost eksportu i inwestycji, jednak pozytywny wpływ na litewską gospodarkę będzie miało ożywienie gospodarcze w strefie euro oraz niskie ceny w energetyce.

PODCASTY I GALERIE