Masz rodzinę za granicą? Nie otrzymasz zasiłku

Mieszkańcy, którzy otrzymują przelewy pieniężne od krewnych pracujących za granicą, ryzykują utratę prawa do zasiłków i rekompensat.

zw.lt
Masz rodzinę za granicą? Nie otrzymasz zasiłku

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Sumę dochodów osób, ubiegających się o zasiłki socjalne czy rekompensaty, stanowi nie tylko emerytura czy inne dodatkowe dochody, lecz także przelewy pieniężne otrzymywane z zagranicy. Na razie zadeklarowanie tego rodzaju dochodów jest kwestią dobrej woli mieszkańców, w przyszłości jednak instytucje zamierzają zacieśnić współpracę w tym zakresie.

Rzecznik Państwowej Inspekcji Podatkowej Darius Buta potwierdził, że terytorialne inspekcje planują podpisanie umowy z władzami samorządów o wymianie informacji na temat dochodów beneficjentów zasiłków, tak więc ich zatajenie będzie bardzo skomplikowane.

Eksperci prognozują, że w tym roku emigranci przeleją na konta swych bliskich rekordową kwotę sześciu miliardów litów.

PODCASTY I GALERIE