Masiulis: Za zwiększeniem współpracy energetycznej

W wtorek kończący kadencję obecny minister energetyki Rokas Masiulis przedstawił główne kierunki strategii energetycznych Litwy.

BNS
Masiulis: Za zwiększeniem współpracy energetycznej

Fot. zw.lt

W przyszłości przede wszystkim za ważny kierunek działania uważa wzmacnianie współpracy między państwami Unii Europejskiej.

„Powinniśmy iść w tym kierunku. Jeżeli przyjrzymy się Unii Europejskiej, to dostrzeżemy, że ma ona określoną politykę energetyczną. Chodzi o wykorzystanie potencjału każdego państwa i w końcu mówi się o przetargach siłowych- nie tylko wewnątrz tego samego państwa, ale też za granicę. Na przykład, jeżeli Polacy rozważają budowę siłowni w Orleńsku, możemy brać udział w jej akcjach, dołożyć się finansowo i w ten sposób mieć zapewnioną energię z danej siłowni”- powiedział Masiulis.

Jego zdaniem, państwa nie przyjmują wspólnych decyzji, bo często różnią się ich interesy. Za przykład podaje budowę siłowni atomowej w Wisaginii- na początku Estonia poparła projekt, a następnie zmieniła zdanie, ponieważ mogłoby to zaszkodzić ich przemysłowi gazu łupkowego.

W strategii energetycznej przewidziane jest, że państwa bałtyckie do 2019 roku będą musiały stworzyć wspólny rynek gazowy. Wspomina się tu o drugim połączeniu „NordBalt” ze Szwecją oraz drugie drugim połączeniu „LitPol Link”.

PODCASTY I GALERIE