Marcin Jastrzębski został nowym prezesem Lotosu

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. zdecydowała o rozstrzygnięciu konkursu na członków Zarządu gdańskiego koncernu. Prezesem Zarządu spółki został wybrany Marcin Adam Jastrzębski, który jednocześnie złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych. Do składu Zarządu IX kadencji na stanowisko wiceprezesa Zarządu ds. produkcji został wybrany również Jarosław Paweł Kawula.

zw.lt
Marcin Jastrzębski został nowym prezesem Lotosu

Fot. lotos.pl

12 stycznia br. zakończył się, rozpoczęty w ubiegłym miesiącu, konkurs na członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. Rada Nadzorcza spółki przeanalizowała oferty i po przeprowadzonych rozmowach z wybraną grupą kandydatów zdecydowała o powołaniu Marcina Adama Jastrzębskiego na stanowisko prezesa Zarządu oraz Jarosława Pawła Kawulę, który objął od 12 stycznia br. funkcję wiceprezesa Zarządu ds. produkcji.
W Zarządzie Grupy LOTOS S.A. zasiadają również: Mateusz Aleksander Bonca, wiceprezes Zarządu ds. strategii i rozwoju oraz Mariusz Machajewski, wiceprezes Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych.

Marcin Jastrzębski od 13 maja 2016 r. zasiadał w Zarządzie spółki na stanowisku wiceprezesa ds. operacyjnych, a od 9 listopada 2016 r. pełnił obowiązki prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. W dniu dzisiejszym złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych.

Marcin Jastrzębski studiował na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Nauk Ekonomicznych), Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji (Wydział Nauk Społecznych i Administracji) w Warszawie oraz Uniwersytecie w Liverpoolu (Zarządzanie w sektorze ropy i gazu).

Pełnił także funkcję Konsula Honorowego Gruzji w Polsce.

W latach 2006 – 2008 był Członkiem Zarządu ds. Strategii i Operacji PERN „Przyjaźń” S.A. W latach 2006 – 2010 był Prezesem Zarząd MPR Sarmatia. W latach 2013 – 2015 sprawował funkcję Prezesa Zarządu firmy Gazoprojekt S.A. W latach 1999 – 2007 zasiadał w radach nadzorczych spółek: WARS Sp. z o.o., RADPEC S.A., PERN Przyjaźń S.A., Naftoport sp. z o.o. Od dnia 12 kwietnia do 13 maja 2016 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Jarosław Kawula, magister inżynier i doktor nauk chemicznych Politechniki Gdańskiej (Wydział Chemiczny oraz Wydział Zarządzania i Marketingu). Absolwent MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Od samego początku kariery zawodowej pracuje w gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS S.A., z czego przez ostatnie 10 lat na stanowiskach kierowniczych związanych z przerobem ropy naftowej oraz kontrolą produkcji.
Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55, e-mail: [email protected]

PODCASTY I GALERIE