Małe i średnie firmy tworzą fundament litewskiej gospodarki

Sektor małych i średnich firm (SME) jest motorem gospodarczym Litwy. Zgodnie z danymi Eurostatu stanowi on prawie 99,8 proc. krajowych przedsiębiorstw.

PAP
Małe i średnie firmy tworzą fundament litewskiej gospodarki

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Analogiczna sytuacja jest również w sąsiednich krajach bałtyckich oraz w Europie Północnej. Wartość dodana SME stanowi 63,4 proc, w związku z czym można z całą pewnością stwierdzić, że małe i średnie przedsiębiorstwa tworzą fundament litewskiej ekonomiki.

Według unijnej metodologii, SME, to firmy zatrudniające od 10 do 249 osób. Eurostat podaje, że w całej Unii jest ich 22 miliony, w 2012 roku wytworzyły towary i usługi o wartości 3,44 biliona euro.

SME atrudniają 38 proc. wszystkich pracujących w prywatnym sektorze niefinansowym. Mikroprzedsiębiorstwa (do 9 osób) zatrudniają 30 proc. pracujących tym sektorze, a wielkie firmy – 32 proc.

Najgorsza sytuacja SME jest w Grecji, gdzie zatrudnienie w tym sektorze spadło od 2008 roku o ponad jedną trzecią.

Litwa, Łotwa, Hiszpania, Rumunia i Irlandia zanotowały spadki od 15 do 25 proc. w stosunku do 2008 roku, natomiast sektor wciąż sobie radzi i KE prognozuje, że w 2014 roku lekko urośnie.

Bruksela wspiera SME

Do małych i średnich firm Komisja Europejska przywiązuje szczególną wagę. Unia prowadzi wobec nich jedyną wspólną politykę sektorową, zapisaną w Small Business Act (SBA). Co roku podsumowuje jej realizację.

Co więcej, ta polityka znajduje się odzwierciedlenie nawet w nowych regulacjach bankowych, które weszły w życie od początku 2014 roku. Otóż w rozporządzeniu CRR zapisano, że na kredyt do 1,5 mln euro udzielany małej lub średniej firmie bank może odkładać mniej kapitału niż wynikałoby to z ryzyka takiego kredytu. Kapitał, który będzie wymagany, ma być pomnożony przez wskaźnik 0,7619. To kolejny impuls, który może zdecydowanie zachęcić banki do udzielania kredytów dla MSE.

PODCASTY I GALERIE