Majchrzak: Polska jest w dobrym trendzie

Najważniejszym zadaniem PSE jako Operatora Systemu Przesyłowego jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej – zarówno obecnie, jak i w perspektywie długoterminowej.

Bożena Lenkiewicz
Majchrzak: Polska jest w dobrym trendzie

Fot. Małgorzata Kozicz

Poza realizacją kluczowego, jak to określa PSE, projektu mostu energetycznego Polska – Litwa,o którym mówiliśmy niejednokrotnie i do którego zapewne jeszcze powrócimy, Operator realizuje szereg innych inwestycji. Prezes PSE S.A. Henryk Majchrzak o działalności grupy w innych regionach kraju związanej z budową nowych linii elektroenergetycznych.

Henryk Majchrzak

Obecnie PSE ma podpisanych około 20 kontraktów na budowę szeregu nowych linii o górnym napięciu 400 i kilku linii o napięciu 220 kilowoltów. Oprócz budowy nowych linii trwa rozbudowa istniejącej infrastruktury stacyjnej. Te inwestycje, na które kontrakty już są zawarte opiewają na ponad 6 miliardów złotych.

Prezes Henryk Majchrzak mówi, że zapotrzebowanie odbiorców na moc stale wzrasta. W jego ocenie Polska jest w dobrym trendzie, bo buduje i sieci, i elektrownie jak też połączenia transgraniczne, które dają dodatkową moc zarówno importową jak i eksportową.
W porównaniu do krajów Europy Zachodniej, które tworzyły Unię Europejską zanim przystąpiła do niej Polska, tam gęstość sieci przesyłowych jest dużo większa, ale jeśli chodzi o kondycję techniczną sieci, Polska nie ma się czego wstydzić.

Henryk Majchrzak

W ocenie Henryka Majchrzaka sytuacja w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym uległa radykalnej poprawie. PSE dopięło kilka ważnych projektów, które zmniejszają ryzyko wystąpienia niedoborów energii. Są to między innymi umowy na świadczenie tak zwanej interwencyjnej rezerwy zimnej. W efekcie umów PSE będą dysponowały mocą 830 MW ze źródeł interwencyjnej rezerwy zimnej w latach 2016 – 2017, z opcją przedłużenia do 2019 roku. Umowy te zostały zawarte z Tauron Polska Energia oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Na poprawę sytuacji wpłyną także nowe bloki energetyczne, które mają być oddane w najbliższych latach.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej