Majchrzak: Energetyka – narzędziem rozwoju gospodarki

18-19 września w Białymstoku odbywał się Wschodni Kongres Gospodarczy. Jednym z najważniejszych jego tematów było bezpieczeństwo energetyczne w Polsce i w regionie.

Bożena Lenkiewicz
Majchrzak: Energetyka – narzędziem rozwoju gospodarki

Fot. Małgorzata Kozicz

Problematyce tej zostały poświęcone dwie sesje: Energetyka w Polsce Wschodniej, w trakcie której omawiano stan i możliwości rozwoju energetyki w województwach Polski Wschodniej, planowane i realizowane inwestycje energetyczne w tym regionie,a także kwestię potencjalnych inwestorów i źródła finansowania projektów. Tematyka drugiej sesji dotyczyła infrastruktury energetyczno-paliwowej w polityce Unii Europejskiej: znaczenia inwestycji infrastrukturalnych dla bezpieczeństwa politycznego i energetycznego Europy, realizacji międzysystemowych połączeń energetycznych z Litwą, Ukrainą i Białorusią oraz potencjalnych korzyści gospodarczych tych projektów.
Prezes PSE. S.A Henryk Majchrzak powiedział w Białymstoku, że struktura systemu przesyłowego północno-wschodniej części Polski jest jednym z najsłabszych ogniw Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Region wschodni Polski jednak już niebawem nie będzie narzekać na brak dostępu do energii. W usunięciu ograniczeń pomóc ma program połączenia energetycznego pomiędzy Polską i Litwą.

Most energetyczny Litwa-Polska – to połączenie o strategicznym znaczeniu; umożliwi nie tylko wymianę energii między Polską a krajami bałtyckimi, ale domknie też ciąg połączeń energetycznych wokół Bałtyku.
Podniesie to pewność działania sieci i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.

Henryk Majchrzak

Prezes Majchrzak dodał, że postrzega energetykę nie jako cel sam w sobie, tylko jako narzędzie do rozwoju gospodarki w ogóle.

Henryk Majchrzak

Na dowód tego co powiedział H.Majchrzak można podać fakt, że budowa połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa jest jeszcze w toku, a w Ełckiej Strefie Ekonomicznej już są podejmowane decyzje o budowie fabryki, która będzie zajmowała kilka hektarów. Zakład powstanie właśnie dlatego, że będzie dodatkowa moc energetyczna, która jest potrzebna, by taką fabrykę wybudować. I nie jest to jedyny argument na rzecz mostu energetycznego.
Natomiast jeśli chodzi o inne połączenia elektroenergetyczne Prezes PSE S.A powiedział, że ma na dzieję, iż uda się porozumieć ze stroną Ukraińską.

Henryk Majchrzak

Henryk Majchrzak dodał, że PSE. S.A bardzo aktywnie działa na rzecz synchronizacji rynku energetycznego Ukrainy i Mołdawii z Europą.

Henryk Majchrzak

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej