Łotysze zaaprobowali euro

84 proc. mieszkańców Łotwy zaaprobowało, że nową waluta jest euro, tak wynika z badań przeprowadzonych przez spółkę TNS.

BNS
Łotysze zaaprobowali euro

Fot. BFL

35 proc. badanych odpowiedziało, że całkowicie przyzwyczaili się do euro. 49 proc. odpowiedziało, że euro dla nich już raczej stało się walutą narodową.

Tylko 15 proc. respondentów odpowiedziało, że nadal nie mogą przyzwyczaić się do euro.

1 proc. badanych nie miało skonkretyzowanego zdania w tej kwestii.

Łotwa wprowadziła euro 1 stycznia 2014 roku.

PODCASTY I GALERIE