Lotos szuka ropy i gazu na Bałtyku

Spółka LOTOS Petrobaltic, która w I kw. br. wydobyła ponad 1,1 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, prowadzi intensywne prace wiertnicze na koncesji Gaz Południe (akumulacja B21), zlokalizowanej w polskiej strefie Morza Bałtyckiego.

lotos.pl
Lotos szuka ropy i gazu na Bałtyku

Fot. FB/ Grupa LOTOS S.A.

„Zakup czwartej platformy i wprowadzenie jej do eksploatacji to kolejny ważny krok na drodze do realizacji strategii w obszarze poszukiwań i wydobycia“ – podkreśla Zbigniew Paszkowicz, wiceprezes ds. poszukiwań i wydobycia Grupy LOTOS S.A. i prezes LOTOS Petrobaltic. „Pełne rozpoznanie zasobów perspektywicznych węglowodorów a następnie ich ewentualne zagospodarowanie może mieć istotny wpływ na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski“. 

„Platforma „LOTOS Petrobaltic” wierci obecnie pionowy otwór rozpoznawczy o planowanej głębokości końcowej 1918 m“– informujeKrzysztof Kielas, dyrektor ds. wierceń w spółce LOTOS Petrobaltic.

To już drugi otwór realizowany w rejonie akumulacji B21. Wcześniejszy otwór poszukiwawczy B21-1 potwierdził występowanie w tej strukturze węglowodorów – gazu ziemnego i kondensatu (lekka ropa naftowa). Lokalizacja otworu B21-2 została wcześniej zaprojektowana na podstawie wyników przeprowadzonych interpretacji i analiz najnowszych zdjęć sejsmicznych 3D.

„Analizę badań sejsmicznych tej akumulacji zakończyliśmy w ubiegłym roku. Teraz czas na wiercenia“ – mówi Marek Brzozowski, dyrektor ds. poszukiwań LOTOS Petrobaltic. „Dzięki odwiertowi będziemy mogli ocenić, ile gazu i przede wszystkim kondensatu można w przyszłości wydobyć ze złoża. Ma to olbrzymie znaczenie dla oceny opłacalności wydobycia i planów zagospodarowania koncesji, jakimi dysponujemy na Bałtyku“.

W ubiegłym roku LOTOS Petrobaltic zrealizował największy program badań sejsmicznych na Morzu Bałtyckim. Badania wykonano na obszarze sześciu koncesji spółki, o łącznej powierzchni 1200 km2. Wyniki tych badań wykorzystywane są do określenia lokalizacji odwiertów poszukiwawczych.

LOTOS to pionowo zintegrowany koncern naftowy, prowadzący działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej oraz dystrybucji i sprzedaży szerokiego asortymentu produktów naftowych. Działa na rynku hurtowym i detalicznym. Poprzez spółki zależne – LOTOS Petrobaltic, LOTOS Norge oraz LOTOS Geonafta, koncern obecny jest na Morzu Bałtycki, Północnym oraz Norweskim, a także na Litwie, gdzie prowadzi poszukiwania i wydobycie ropy naftowej ze złóż morskich i lądowych. Zgodnie z zapisami strategii na lata 2011-2015 LOTOS planuje osiągnąć zdolność wydobywczą 1,2 mln ton surowca rocznie do 2015 r.

PODCASTY I GALERIE