Lotos szacuje przychody ze sprzedaży w II kw. br. na kwotę 7,53 mld zł

Grupa Lotos szacuje, że w II kwartale 2018 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły kwotę 7,53 mld zł - poinformowała spółka w środę w komunikacie.

PAP
Lotos szacuje przychody ze sprzedaży w II kw. br. na kwotę 7,53 mld zł

Fot. Joanna Bożerodska

Zgodnie z szacunkami spółki skonsolidowany zysk operacyjny (EBIT) wyniósł w drugim kwartale br. 0,89 mld zł, a szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 1,08 mld zł.

Grupa podała, że szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wg metodologii LIFO powiększony o amortyzację po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczona EBITDA LIFO) wyniósł 0,82 mld zl, w tym szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu wyniosła 0,58 mld zł, a szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu wydobywczego wyniosła 0,24 mld zł.

„Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za 1 półrocze 2018 roku nastąpi 9 sierpnia 2018 roku” – zastrzeżono.

PODCASTY I GALERIE