Lotos i PGNIG zapowiadają inwestycje w Norwegii

Grupa Lotos i PGNiG zapowiadają kolejne inwestycje w Norwegii, w tym na zakup nowych koncesji. Celem jest dalsze zwiększanie wydobycie węglowodorów z tamtejszych złóż - poinformowały obie spółki w oddzielnych komunikatach prasowych.

PAP
Lotos i PGNIG zapowiadają inwestycje w Norwegii

Fot. Joanna Bożerodska

„(…) Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego na morzach okalających Norwegię to kluczowy element rozwoju realizowanej do 2022 roku strategii biznesowej Grupy Lotos” – powiedział Piotr Statkiewicz, prezes Lotos Exploration & Production Norge AS, cytowany w komunikacie prasowym.

W perspektywie lat 2017-2022 Grupa Lotos zaplanowała inwestycje w segment wydobywczy na poziomie 3,0 mld zł. Oprócz tego w dalszej perspektywie realizacji strategii będą podejmowane kolejne decyzje o alokacji części z 3,3 mld zł na inne przedsięwzięcia związane z rozwojem segmentu wydobycia węglowodorów.

Lotos posiada w Norwegii udziały w 28 koncesjach. Zasoby wydobywalne (kategoria 2P) ropy naftowej i gazu ziemnego w ramach norweskich koncesji, w których udziały posiada Lotos, wynoszą ok. 36 mln boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej). To ponad 1/3 wszystkich zasobów węglowodorów grupy kapitałowej Lotos. Obecnie wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej odbywa się obecnie ze złóż Atla, Vale, Skirne i Heimdal w obszarze Heimdal, a także ze złóż Sleipner Ost i Vest, Loke oraz Gungne w obszarze Sleipner.

Z kolei PGNiG poinformowało, że na rynku norweski działa już od ponad 10 lat, a od rozpoczęcia produkcji w 2012 roku wydobyło w Norwegii 2,14 mld m sześc. gazu i prawie 2,2 mln ton ropy naftowej.

Po 2022 roku spółka planuje na tamtejszych złożach wydobywać 2,5 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie.

Poprzez swoją spółkę PGNiG Upstream Norway AS prowadzi poszukiwania i eksploatację na Norweskim Szelfie Kontynentalnym (Morza: Północne, Norweskie i Barentsa). PGNiG posiada w Norwegii udziały w 20 koncesjach. Wydobycie gazu i ropy naftowej odbywa się obecnie ze złóż Skarv, Vilje, Morvin, Vale oraz Gina Krog.

PGNiG prowadzi również prace nad zagospodarowaniem złóż Skogul i Aerfugl. W pierwszym półroczu 2018 roku norweskie Ministerstwo Ropy i Energii zatwierdziło plany PGNiG dotyczące tych koncesji. Rozpoczęcie wydobycia ze złóż Skogul i Aerfugl jest planowane na 2020 rok.

Zasoby wydobywalne ropy i gazu w ramach koncesji, w których udziały posiada PGNiG, wynoszą około 83 mln boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej).

„PGNiG nabywa kolejne aktywa poszukiwawcze i wydobywcze na Norweskim Szelfie Kontynentalnym w drodze akwizycji i poprzez udział w rundach koncesyjnych” – napisano w komunikacie PGNiG.

PODCASTY I GALERIE