Lotos modyfikuje plany modernizacji platformy „Petrobaltic”

Spółka Lotos Petrobaltic zmodyfikowała plany modernizacji platformy „Petrobaltic”. Platforma miała rozpocząć prace na złożu B8 na Bałtyku pod koniec 2015 roku. Grupa Lotos podała, że wykorzystanie modernizowanej platformy przewidywane jest od połowy 2016 roku.

PAP
Lotos modyfikuje plany modernizacji platformy „Petrobaltic”

Fot. Ewelina Mokrzecka

W piątek wieczorem Grupa Lotos w swoim komunikacie poinformowała, że „dążąc do uzyskania racjonalnej stopy zwrotu z inwestycji oraz mając na względzie trudną sytuację na globalnym rynku ropy naftowej, spółka Lotos Petrobaltic zdecydowała o modyfikacji planów dotyczących modernizacji platformy Petrobaltic”. Jednocześnie spółka zapewnia, że pozostałe prace związane z uruchomieniem wydobycia ze złoża B8 są realizowane zgodnie z harmonogramem. Platforma przebudowana z poszukiwawczej na eksploatacyjną ma wydobywać ok. 250 tys. ton ropy naftowej rocznie.

Cytowany w komunikacie prezes zarządu Lotos Petrobaltic i wiceprezes ds. poszukiwań i wydobycia Grupy Lotos S.A. Zbigniew Paszkowicz zapewnia, że „testową produkcję ropy naftowej na złożu B8 uruchomimy jeszcze w tym roku”. Zapowiedział, że realizacja docelowego wydobycia, z wykorzystaniem modernizowanej platformy, przewidywana jest od połowy 2016 roku. Jak wyjaśnił, „jest to podyktowane głównie aktualnym – relatywnie niskim poziomem cen ropy naftowej – bezpośrednio wpływającym na opłacalność całego przedsięwzięcia”.

Podano, że „po przeprowadzeniu szczegółowych analiz technicznych Lotos Petrobaltic podjął decyzję o zmianie zakresu modernizacji platformy +Petrobaltic+, uzyskując w efekcie oczekiwany wzrost opłacalności ekonomicznej projektu zagospodarowania złoża B8”.

Poinformowano, że „w związku z tym podpisana umowa na pierwotnie przewidywany zakres prac stoczniowych nie będzie wdrażana”.

Pod koniec października w Gdyni spółka Lotos Petrobaltic S.A. podpisała umowę na przebudowę platformy wiertniczej na eksploatacyjną. Przebudowę miało zrealizować konsorcjum spółek należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. tj. Energomontaż – Północ Gdynia i Stocznia Remontowa Nauta oraz stocznia Crist. Koszt przebudowy miał wynieść 345 mln zł.

Przebudowa platformy jest częścią projektu zagospodarowania złoża B8, którego finansowanie, poza komercyjnymi bankami, zapewnia również program Inwestycje Polskie. Realizacja projektu wymagać będzie do 2015 r. nakładów inwestycyjnych rzędu 1,8 mld zł.

Spółka w swoim piątkowym komunikacie zaznaczyła, że zostały już przeprowadzone prace przygotowawcze do rozpoczęcia właściwego procesu przebudowy platformy. „Prace zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem przez spółki należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.; Grupa Lotos S.A. wysoko ocenia profesjonalizm i zaangażowanie w projekt tych podmiotów” – podano.

Przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, w sytuacji istotnej zmiany przedmiotu umowy obligują Lotos Petrobaltic do zamknięcia dotychczasowego postępowania i uruchomienia nowego przetargu, uwzględniającego zmodyfikowany zakres prac. Przetarg będzie zorganizowany przez należącą do Lotos Petrobaltic S.A. spółkę celową, która jest aktualnie posiadaczem koncesji produkcyjnej na złożu B8 oraz platformy Petrobaltic.

Paszkowicz poinformował, że nowy proces rozpocznie się w przyszłym tygodniu. Jest przekonany, że „przebudowa platformy +Petrobaltic+ stanowi szansę rozwoju, nie tylko dla spółki Lotos Petrobaltic, ale także branży stoczniowej w Polsce”.

Spółka w komunikacie podkreśliła, że notowania cen ropy naftowej na rynkach światowych spadły na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy o blisko 50 procent (spadek z 105 USD/bbl na początku sierpnia 2014r do 53 USD/bbl na koniec stycznia 2015r).

„Naturalnym jest, że taka sytuacja wymaga analizy opłacalności wszystkich planowanych i już realizowanych projektów inwestycyjnych koncernu, aby właściwie dostosować je do aktualnych warunków rynkowych. Zapewni to optymalną efektywność ekonomiczną realizowanych projektów, z korzyścią dla spółki i jej akcjonariuszy” – napisano w komunikacie.

Pod koniec października podano, że spółka Petrobaltic ma cztery platformy, po dwie wydobywcze i poszukiwawcze. Złoże B8 położone jest w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego w odległości ok. 70 km na północ od Jastarni. Potencjał złoża B8 szacowany jest na ok. 3,5 mln ton ropy. Obecnie Petrobaltic wydobywa na Bałtyku (na złożu B3) rocznie ok. 170 tys. ton ropy.

PODCASTY I GALERIE