Lotos: 1 211 mln złotych zysku operacyjnego

W pierwszym półroczu tego roku Lotos wypracował 1 211 mln zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację.

zw.lt
Lotos:  1 211 mln złotych zysku operacyjnego

Fot. lotos.pl

Wynik operacyjny (EBIT) wyniósł 688 mln zł, a zysk netto 332 mln zł.

Wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych rafinerii w Gdańsku kształtowało się na średnim poziomie 96 proc. .

Średnie dzienne wydobycie spółek Lotosu w Norwegii, Polsce i na Litwie wyniosło w analizowanym okresie 29 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe) (+106% r/r). W całym I półroczu 2016 Lotosu wydobył blisko 5 mln (+135% r/r).

Jest to najwyższy wynik w historii spółki.

PODCASTY I GALERIE