Litwinki są jedne z najbardziej wykształconych w Unii

W 2013 r. wyższe wykształcenie na Litwie miało 41, 5 proc. kobiet w wieku od 25-64 lat. Tak wynika z informacji zebranej przez Departament Statystyki.

"Verslo žinios“
Litwinki są jedne z najbardziej wykształconych w Unii

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Pod tym wskaźnikiem Litwę w UE wyprzedzają tylko 4 kraje: Finlandia, Estonia, Irlandia oraz Szwecja. W tej samej grupie wiekowej mężczyźni z wyższym wykształceniem stanowią tylko 28,3 proc.

Pod względem wynagrodzenia lepiej się mają mężczyźni –  2 tys. 521 litów, kobiety – 2 tys. 166 litów. Duża różnica w wynagrodzeniu jest w sektorze prywatnym. Ponadto kobiety rzadziej zakładają swój biznes i pracują na własną rękę.

Co ważne, rośnie liczba kobiet w administracji państwowej. W latach 2000-2004 w Sejmie było tylko 15 posłanek, a w obecnej kadencji – 33. Co prawda, w rządzie liczba kobiet się zmniejszyła. W poprzednim rządzie dwie kobiety zajmowały stanowiska ministerskie, a w obecnym tylko jedna.

Kobiety wiodą prym natomiast w sądach. Pod koniec 2012 r. na Litwie było 471 kobiet sędzin, a mężczyzn – 298. Mężczyźni częściej zajmują stanowiska prokuratorskie, adwokackie, kobiety – notarialne i komornicze.

Kobiety na Litwie żyją średnio o 11 lat dłużej niż mężczyźni. Średnia wieku u kobiety wynosi 79,5, a mężczyzn 68,4.

Lietuvės – tarp labiausiai išsilavinusių ES

PODCASTY I GALERIE