Litwini są zadowoleni z warunków pracy

Litwini są bardziej zadowoleni ze zmian warunków pracy niż pozostali mieszkańcy krajów Unii Europejskiej, wynika z nowych badań Eurobarometru.

BNS
Litwini są zadowoleni z warunków pracy

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

57 proc. respondentów w przeprowadzonym sondażu we wszystkich krajach UE sondażu stwierdziło, że w ciągu ostatnich pięciu lat warunki pracy w ich państwach pogorszyły się i zaledwie 12 proc. dostrzegło poprawę.

Tymczasem mieszkańcy Litwy oceniają sytuację bardziej optymistycznie – pogorszenie odnotowało 29 proc. indagowanych, a 27 proc. było zdania, że warunki pracy się poprawiły.

Z badania Eurobarometru wynika również, że warunki pracy na Litwie dobrze ocenia połowa – 50 proc. – mieszkańców kraju, 41 proc. uważa , że są złe, 9 proc. nie ma zdania na ten temat. Wskaźniki te niewiele się różnią od średniej unijnej.

PODCASTY I GALERIE