Litwini pracują coraz dłużej

Wzrasta zatrudnienie osób w starszym wieku. Według Departamentu Statystyki zatrudnienie rośnie w grupie wiekowej 60-64 lat. A jeszcze niedawno osoby w tym wieku miały nikłe szanse na znalezienie pracy.

zw.lt
Litwini pracują coraz dłużej

Fot. BNS/Erikas Ovčarenko

Analitycy tłumaczą taki stan rzeczy emigracją. Gdy pracodawca nie znajduje do pracy młodsze osoby, które stanowią największy odsetek w grupie emigrantów, zmuszony jest do zatrtudniania osób starszych.

Wśród osób, które stanowią największą część emigrujących z Litwy, dominują ludzie w wieku 25-45 lat. Eurostat nie ma dla naszego kraju optymistycznych prognoz – w 2060 roku Litwa będzie liczyła około 2 mln mieszkańców, z których około 800 tys. będzie w wieku emerytalnym.

PODCASTY I GALERIE