Litwini mają ogromne obawy przed euro

Obywatele Litwy bardziej obawiają się wzrostu cen po wprowadzeniu euro niż Estończycy czy Łotysze.

zw.lt
Litwini mają ogromne obawy przed euro

Fot. BFL/Inga Juodytė

Według danych Eurobarometru z września, czyli na 4 miesiące przed zmianą waluty, aż 84 proc. mieszkańców Litwy miało obawy, że po wprowadzeniu euro wzrosną ceny na towary i usługi. Podczas gdy w sierpniu 2010 roku w Estonii do takich obaw przyznawało się 81 proc., a na Łotwie w kwietniu 2013 roku – 75 proc mieszkańców. Julita Varanauskiene ekspert ds. finansów rodzinnych banku SEB twierdzi, iż oficjalne statystyki wskazują, że wzrost cen na niektóre towary i usługi zarówno na Łotwie jak i w Estonii był spowodowany przez inne czynniki niezwiązane z wprowadzeniem euro.

Z dniem 1 stycznia przyszłego roku Litwa stanie się 19 krajem strefy euro.

Do czerwca 2015 roku nieodpłatna wymiana litów na euro będzie prowadzona w 343 oddziałach banków komercyjnych, zaś do 1 marca w 14 oddziałach 11 unii kredytowych i 330 oddziałach Poczty Litewskiej.

Banknoty litów na euro nieodpłatnie można będzie wymieniać także w drugiej połowie przyszłego roku w 89 oddziałach komercyjnych banków. Bank Litewski w swoich oddziałach w Wilnie i Kownie będzie prowadził wymianę banknotów i monet litów na euro w terminie nieograniczonym.

PODCASTY I GALERIE