Litwini mają obawy przed eurowalutą

W oczekiwaniu na wprowadzenie eurowaluty Litwini wymieniają lity na euro w obawie o wzrost kursu europejskiej waluty, pisze portal delfi.lt.

zw.lt
Litwini mają obawy przed eurowalutą

Fot. BFL/Tomas Urbelionis

Była minister finansów Ingrida Šimonytė zapewnia z kolei, że obawy mieszkańców są bezpodstawne. Ponadto wymiana waluty nie jest opłacalna, ponieważ istnieje opłata manipulacyjna, której nie będzie po wprowadzeniu euro. Według obliczeń mieszkańcy i przedsiębiorcy za konwersację walut zapłacą blisko 140 mln litów.

W najbliższą środę Komisja Europejska na plenarnym posiedzeniu rozpatrzy, jak kraje nie należące do strefy euro stosują kryteria konwergencji. W tym samym dniu analogiczny raport ogłosi Europejski Bank Centralny.

Kryteria konwergencji są stosowane wobec wszystkich krajów Unii Europejskiej, nie należących do strefy euro, oprócz Danii i Wielkiej Brytanii. Zgodnie z programem te kraje są oceniane co dwa lata, czy odpowiadają wymogom wprowadzenia euro.

W ubiegłym tygodniu pojawiła się informacja, że Litwa odpowiada stawianym kryteriom. Dlatego decyzja Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Banku Centralnego ma być pozytywna.

O ile decyzja będzie pozytywna, Litwa stanie się 19 krajem strefy euro. Europejska waluta zostałaby wprowadzona z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Warto przypomnieć, że Bank Litwy będzie wymieniał lity na euro przez czas nieograniczony w swoich kasach w Wilnie i w Kownie, banki komercyjne – przez pół roku. Następnie w ciągu sześciu miesięcy wymienić lity na euro będzie można w niektórych bankach komercyjnych. Bez dodatkowych opłat europejską walutę będzie można przez 60 dni kupić na poczcie.

PODCASTY I GALERIE