Litwini i Bułgarzy płacą najmniej za prąd

Eurostat opublikował wykaz cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w pierwszym półroczu 2017 roku.

zw.lt
Litwini i Bułgarzy płacą najmniej za prąd

Fot. BNS/Gina Kubiliute

Z raportu wynika, że ceny energii elektrycznej nieznacznie spadły w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 0,5 proc. Ceny wahały się w przedziela od ok. 10 euro/100 kWh w Bułgarii do ponad 30 euro/100 kWh w Danii i Niemczech.

Najniższe ceny energii elektrycznej odnotowano w w Bułgarii (9,6 EUR za 100 kWh), na Litwie (11,2 EUR) i na Węgrzech (11,3 EUR), a najwyższe w Danii i Niemczech (30,5 EUR), Belgii (28,0 EUR). Średnia cena energii elektrycznej w UE wynosiła 20,4 EUR za 100 kWh. Polska z ceną na poziomie 14,57 euro/100 kWh znajduje się w grupie krajów z niższymi cenami energii, przy średniej unijnej na poziomie 20,4 euro/100 kW.

Najwyższy wzrost cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w walucie krajowej między pierwszą połową 2016 r., a pierwszą połową 2017 r. odnotowano na Cyprze (+ 22,0 proc.), w Grecji (+ 12,8 proc.), w Belgii (+ 10,0 proc.), Polsce (+ 6,9 proc.), Szwecji (+ 5,5 proc.) i Hiszpanii (+ 5,1 proc. ).

Natomiast najbardziej zauważalne spadki odnotowano we Włoszech (-11,2 proc.), Chorwacji (-10,2 proc.) i na Litwie (-9,3 proc.).

PODCASTY I GALERIE