Litwa zabiega w KE o podział na dwa regiony

W celu pozyskania większego finansowania w nowej perspektywie Litwa będzie przekonywała Komisję Europejską i państwa członkowskie do podziału na dwa regiony statystyczne - bogatszy region wileński i drugi region - resztę kraju.

BNS
Litwa zabiega w KE o podział na dwa regiony

Fot. Joanna Bożerodska

Taki podział pozwoli zmniejszyć dofinansowanie z budżetu państwa projektów unijnych, realizowanych w centralnej i zachodniej Litwie w latach 2021-2027. W obecnym okresie finansowym cała Litwa jest postrzegana jago region słabo rozwinięty, gdzie produkt PKB per capita nie sięga 75 proc. średniej unijnej. W związku z tym Litwa dofinansowuje unijne projekty w wysokości 15 procent.

Dobre tempo rozwoju gospodarczego Wilna sprawiło, że wskaźnik PKB na jednego mieszkańca przekroczył granicę 75 procent, dlatego Litwa została zakwalifikowana jako region przejściowy, co oznacza, że od 2021 roku będzie musiała dofinansowywać unijne projekty w wysokości 45 procent.

Gdyby kraj został podzielony na dwa regiony, w Okręgu Wileńskim państwo musiałoby dołożyć co najmniej 60 proc., w reszczie kraju – 30 proc.

PODCASTY I GALERIE