Litwa wzmocni kontrolę przewożonych do Rosji produktów żywnościowych

W związku z roszczeniami Rosji w sprawie zaprzestania przetransportowywania ładunków niektórych światowych kompanii przez port kłajpedzki, Litwa podejmie określone działania, poinformował szef Państwowej Służby Kontroli Żywności i Weterynarii Jonas Milius.

BNS
Litwa wzmocni kontrolę przewożonych do Rosji produktów żywnościowych

Fot. BFL/Kęstutis Vanagas

,,Rozpatrzymy niektóre akty prawne, zaostrzymy wymagania oraz będziemy je negocjować z rosyjską służbą weterynaryjną” – agencji BNS powiedział Milius.

Rosyjscy weterynarze twierdzą, że kraje UE nie zapewniają wystarczającej kontroli określonym produktom. Zaniepokojenie wywołuje komunikat na stronie Rosyjskiej Służby Weterynaryjnej Rossielchoznadzor o tym, że zamierza zrewidować wszystkie magazyny w terminalach państw bałtyckich i Polski. Milius nie posiada informacji czy Rossielchoznadzor wyśle swoich ekspertów na Litwę, Łotwę, do Estonii i Polski.

Zdaniem szefa litewskiej służby weterynaryjnej, duński ładunek, który został przetransportowany w kłajpedzkiej firmie Ketonas do Rosji był zatrzymany nie z powodu zagrożenia, a w związku z nieprawidłowym oznakowaniem. Milius zapewnił, że Duńczycy otrzymają upomnienie.

Nie działająca przez trzy doby z powodu rosyjskich ograniczeń spółka Klaipėdos Smeltė, zajmująca się przeładunkiem mrożonych artykułów żywnościowych oraz innych towarów, ponownie może przeładowywać produkcję. Zezwolenie wydała Państwowa Służba Kontroli Żywności i Weterynarii. ,,Wczoraj po południu, około godziny 16, spółka ponownie rozpoczęła pracę”- poinformował Milius.

Wczoraj premier Algirdas Butkevičius poinformował, że Rosja zachęca niektóre światowe kompanie, tranzytem przewożące towary do tego kraju, by omijały Litwę. Jak twierdzi, Rosja zasugerowała niektórym zachodnim dostawcom, by nie wieźli ładunków przez port kłajpedzki.

Produkty spożywcze stanowią w porcie kłajpedzkim 1 proc. wszystkich przeładunków. W ubiegłym roku w porcie przeładowano 235 tys. ton zamrożonych produktów, co stanowi 0,47 proc. załadunku. Port w Kłajpedzie w ciągu roku przeładowuje się 43 tysiące ładunków zawierających ponad 1 mln ton produktów żywnościowych.

PODCASTY I GALERIE