Litwa wśród liderów innowacji

Szwecja tradycyjnie znalazła się na czele tabeli wyników innowacyjności, sporządzonej przez Komisję Europejską. Łotwa stała się państwem najszybciej zwiększającym swój poziom innowacyjności, wśród liderów rankingu znalazła się także Litwa.

zw.lt
Litwa wśród liderów innowacji

Fot. BFL/Kęstutis Vanagas

Wśród dynamicznie rosnących nowatorów obok Łotwy znalazły się Malta, Holandia i Zjednoczone Królestwo, a także Litwa, której średni roczny wzrost w dziedzinie innowacji wyniósł 2,4 proc. (dla porównania Łotwy – 4 proc.).

Liderami innowacji w Unii Europejskiej po Szwecji, która zachowuje status od kilku lat, stały się Dania, Finlandia, Niemcy i Holandia.

Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, powiedziała: „Chcę, by Europa była miejscem, gdzie innowacyjne MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up świetnie prosperują i zwiększają skalę swojej działalności w ramach jednolitego rynku. Wymaga to skoordynowanych wysiłków. Na szczeblu UE musimy uprościć regulacje dotyczące VAT, dostosować przepisy w zakresie niewypłacalności, ułatwić dostęp do informacji na temat wymogów regulacyjnych i wypracować przejrzyste ramy prawa własności intelektualnej odpowiadające potrzebom MŚP. Musimy także nieprzerwanie dostosowywać jednolity rynek, tak aby znalazły na nim miejsce innowacyjne modele usług, takie jak gospodarka na zasadach współkonsumpcji”.

Ogólnie kluczowym czynnikiem w dążeniu do uzyskania pozycji lidera innowacji jest przyjęcie zrównoważonego systemu innowacji, który łączy w sobie odpowiedni poziom inwestycji publicznych i prywatnych, skuteczne partnerstwa na rzecz innowacji między przedsiębiorstwami, a także z ośrodkami akademickimi, jak również stabilne podstawy w dziedzinie edukacji i wysoki poziom badań naukowych. Wpływ innowacji na gospodarkę powinien przejawiać się na polu sprzedaży i eksportu produktów innowacyjnych, a także w zakresie zatrudnienia.

PODCASTY I GALERIE