Litwa straciła prawie 1 mld euro dochodów z VAT

Chociaż straty z tytułu podatku VAT zmniejszyły się na Litwie o 1 proc., to do budżetu państwa nie trafia wciąż prawie 1 mld euro – wynika z raportu Komisji Europejskiej.

PAP
Litwa straciła prawie 1 mld euro dochodów z VAT

Fot. Lietuvos Bankas

W 2016 roku państwa UE straciły prawie 150 mld euro dochodów z tytułu podatku VAT. Tak zwana luka w podatku VAT oznacza różnicę między oczekiwanymi dochodami z tego podatku a kwotą faktycznie pobraną. Według KE, chociaż państwa członkowskie podjęły wiele działań na rzecz poprawy ściągalności VAT, opublikowane w piątek dane pokazują, że reforma obecnego unijnego systemu VAT w połączeniu z lepszą współpracą na szczeblu UE jest konieczna.

„Państwa członkowskie poprawiły ściągalność podatku VAT w całej UE. Należy to uznać i pochwalić. Nie do przyjęcia pozostaje jednak kwota 150 mld euro rocznie, którą tracą budżety krajowe, w szczególności w sytuacji, gdy 50 mld euro z tej sumy trafia do kieszeni przestępców, oszustów, a prawdopodobnie nawet terrorystów. Znaczna poprawa nastąpi dopiero po przyjęciu reformy systemu VAT, którą zaproponowaliśmy rok temu. Wzywam państwa członkowskie do podjęcia dalszych prac nad docelowym systemem VAT przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku” – ocenił Pierre Moscovici, unijny komisarz ds. gospodarczych i finansowych, podatków i ceł.

KE podała, że w ujęciu nominalnym luka w podatku VAT zmniejszyła się o 10,5 mld euro, do 147,1 mld euro w 2016 roku, co oznacza spadek do 12,3 proc. całkowitych dochodów z VAT w porównaniu z 13,2 proc. w roku poprzednim.

Wyniki poszczególnych państw członkowskich nadal znacząco się od siebie różnią. Luka w podatku VAT zmniejszyła się w 22 państwach członkowskich, przy czym największe sukcesy na tym polu odnoszą Bułgaria, Łotwa, Cypr i Holandia. W każdym z tych państw straty z tytułu VAT zmniejszyły się o ponad 5 punktów procentowych. Jednak w sześciu państwach członkowskich odnotowano wzrost luki w podatku VAT – w Rumunii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Estonii i Francji.

Zgodnie z badaniami straty Litwy z tytułu podatku VAT wyniosły 983 mln. W 2016 roku do budżetu państwa trafiło z tego tytułu 3,036 mld euro, kiedy całkowity dochód wynosił 4,009 mld euro.

Badanie dotyczące luki w podatku VAT jest finansowane z budżetu UE, a jego ustalenia są istotne zarówno dla Unii, jak i dla państw członkowskich, ponieważ podatek VAT stanowi istotny wkład w budżet UE i budżety krajowe.
Po raz pierwszy sprawozdanie zawiera szerszą analizę wpływu niektórych czynników zewnętrznych, takich jak struktura produkcyjna gospodarki i bezrobocie, a także czynników pod bezpośrednią kontrolą administracji podatkowej, takich jak wielkość administracji podatkowej i wydatki na technologie IT. Aspekt ten jest szczególnie ważny, ponieważ inwestycje w IT zwykle prowadzą do zmniejszenia luki w podatku VAT.

PODCASTY I GALERIE