Litwa stawia na energię odnawialną

Litwa zobowiązała się wobec UE, że do roku 2020 udziału energii odnawialnej będzie stanowił 20 procent całkowitego zużycia energii. Co więcej, Litwa prawdopodobnie wraz z 18 innymi krajami przekroczy ten cel – poinformowała KE.

BNS
Litwa stawia na energię odnawialną

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Ze sprawozdania komisji wynika, ze w 2014 roku zużycie energii ze źródeł odnawialnych stanowiło na Litwie 15,3 proc.

Energia odnawialna jest to energia uzyskiwana z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych. ,,Odnawialne źródła energii stanowią alternatywę dla tradycyjnych pierwotnych nieodnawialnych nośników energii (paliw kopalnych). Ich zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, co praktycznie pozwala traktować je jako niewyczerpalne” – podkreśla Ministerstwo Gospodarki.

PODCASTY I GALERIE