Litwa spełnia kryteria z Maastricht

Departament Statystyki informuje, że wskaźnik deficytu budżetowego kraju wyniósł w ubiegłym roku 2,2 procent PKB, a zatem Litwa ma nawet spore rezerwy w kontekście spełnienia wymagań kryteriów z Maastricht. Jak wiemy, kraje dążące do wprowadzenia euro nie mogą przekroczyć 3 procent zadłużenia.

zw.lt

Dług publiczny w 2013 roku. Wyniósł 39,4 proc. PKB, wymagane jest 60 proc. PKB. Oznacza to, że Litwa spełni kryteria z Maastricht i w lipcu otrzyma oficjalne zaproszenie do przystąpienia do strefy euro w 2015 roku.

PODCASTY I GALERIE