Litwa skoczyła do przodu pod względem realnego wskaźnika PKB

W 2017 roku produkt krajowy brutto obliczony na podstawie standardu siły nabywczej na jednego mieszkańca Litwy wynosił 78 proc . średniej w UE.

BNS
Litwa skoczyła do przodu pod względem realnego wskaźnika PKB

Fot. BNS/Matas Miežonis

W sąsiedniej Łotwie wyniósł 67 proc., w Estonii – 79 proc., w Polsce – 70 proc.

Wskaźnik realny PKB na mieszkańca jest wskaźnikiem wyników gospodarczych i dobrobytu każdego kraju w stosunku do średniej UE. Spośród 28 państw członkowskich najniższy wskaźnik realnego wzrostu PKB w 2017 r. był w Bułgarii i stanowił 49 proc średniej w UE, najwyższy w Luksemburgu i Irlandii, wyniósł odpowiednio 253 i 181 proc średniej unijnej.

PODCASTY I GALERIE