Litwa przoduje pod względem wzrostu PKB

Litwa jest druga w Unii Europejskiej pod względem wzrostu Produktu Krajowego Brutto na mieszkańca – wynika z danych Komisji Europejskiej, która porównała okresy poprzedzające dwie perspektywy unijne. W zestawieniu ustąpiliśmy miejsca tylko Irlandii, za nami znalazły się Malta i Polska.

PAP
Litwa przoduje pod względem wzrostu PKB

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Równolegle z propozycją kolejnego budżetu unijnego na lata 2021-2027 Komisja Europejska przedstawiła szereg analiz dotyczących wskaźników branych pod uwagę przy alokacji środków unijnych. Jedna z nich dotyczy porównania PKB per capita trzyletnich okresów: 2007-2009 i 2014-2016.

Dane gospodarcze z pierwszego z tych okresów posłużyły do zaprojektowania obecnego budżetu unijnego; dane z drugiego okresu, według wstępnej koncepcji KE, mają być wykorzystane przy kolejnym budżecie.

Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, największy wzrost gospodarczy odnotowała w tym czasie Irlandia, której PKB per capita urósł o 31 punktu proc. Drugie miejsce przypadło Litwie (15 pkt. proc.), a kolejne: Malcie (13 pkt. proc.) i Polsce (12 pkt. proc.). W pierwszej dziesiątce znalazły się ponadto: Rumunia , Łotwa, Estonia i Słowacja, Niemcyoraz Węgry.

W tym samym czasie 11 państw odnotowało spadki produktu krajowego brutto na mieszkańca. Największa recesja dotyczy Grecji – minus 26 pkt. proc.

Jak wynika z przedstawionej przez Komisję Europejską propozycji, w nowym wieloletnim budżecie UE Litwa w ramach polityki spójności ma otrzymać o 24 proc. środków mniej niż obecnie.

Ogółem budżet polityki spójności ma – według propozycji KE – wynieść 331 mld euro, co oznacza, że uszczupli się o ok. 10 proc.

PODCASTY I GALERIE