Litwa pozytywnie oceniona w międzynarodowym rankingu

Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings, która pozytywnie oceniła finanse publiczne i sytuację gospodarczą na Litwie, przyznała naszemu krajowi ranking na poziomie A.

zw.lt
Litwa pozytywnie oceniona w międzynarodowym rankingu

Fot. BNS/Matas Miežonis

Według ekspertów agencji podana ocena odzwierciedla równowagę między gospodarką Litwy i finansami publicznymi a podatnością kraju na wstrząsy zewnętrzne. Pozytywne perspektywy długoterminowych pożyczek oznaczają, że według agencji wskaźniki makroekonomiczne Litwy pozostaną stabilne, podatność gospodarki na szoki zewnętrzne zmniejszy się, a nadwyżka budżetowa pozwoli na dalszą redukcję długu publicznego.

Pozytywne prognozy wskazują na to, że agencja jest gotowa poprawić rating kredytowy Litwy w ciągu najbliższych dwóch lat, jeżeli wzrost gospodarczy i inne zaobserwowane wskaźniki utrzymają pozytywny kierunek i nie odbiegną znacząco od prognoz agencji.

PODCASTY I GALERIE