Litwa i Polska wspólnie będą kontrolowały środki UE w regionach

Samorządy w Europie będą częściej kontrolowane przez państwowe instytucje. Specjalny program audytów zaproponowała Litwa, a w poniedziałek w Łodzi podpisano umowę o współpracy w tym zakresie między Najwyższą Izbą Kontroli i Urzędem Kontroli Państwowej Litwy.

IAR
Litwa i Polska wspólnie będą kontrolowały środki UE w regionach

Fot. NIK

Jak podkreśla litewski audytor generalny Arunas Dulkys, do instytucji regionalnych wpływają duże środki wspólnotowe.

„Do niedawna było tradycją, że wyższe władze kontrolne w krajach skupiały się na kontroli instytucji związanych z władzą centralną. Niezależnie od tego, że bardzo wielkie fundusze, wielkie środki trafiały do regionów. Dzisiaj można powiedzieć, że to się zmienia i swoje spojrzenia będą kierowały na regiony” – wytłumaczył Dulkys.

Kontrole będą przeprowadzane w ponad dwudziestu krajach Unii Europejskiej. Wyniki audytów z poszczególnych państw będą mogły być porównywane, ponieważ wszystkie zostaną przeprowadzone według schematu wypracowanego przez litewski urząd.

W podpisanej na konferencji prasowej w Łodzi przez obu prezesów Deklaracji partnerstwa i współpracy Polacy i Litwini zobowiązali się m.in. do wzajemnej wymiany doświadczeń zawodowych. Polscy kontrolerzy zainteresowani są m.in. tym, jak Litewski Urząd Kontroli Państwowej monitoruje wdrażanie wydanych przez siebie zaleceń pokontrolnych. Od listopada 2016 r. dane o ich realizacji dostępne są dla opinii publicznej. Każdy obywatel może sprawdzić stopień realizacji danego zalecenia przez skontrolowaną jednostkę. Dane prezentowane są w formacie przyjaznym czytelnikowi, umożliwiając szybkie odnalezienie poszukiwanej informacji. Aktualizowane są codziennie w zautomatyzowany sposób.

Stronę litewską zainteresowały z kolei efekty trzech głośnych kontroli przeprowadzonych przez NIK. Działania Izby dotyczące suplementów diety, jakości paliwa oraz ekranów akustycznych przyniosły obywatelom wymierne korzyści.

PODCASTY I GALERIE