Litwa podejmuje działania w celu kontroli połączeń elektrycznych z Białorusią

Litgrid, operator systemu przesyłowego energii elektrycznej, poinformował, że wraz z uruchomieniem produkcji energii w białoruskiej elektrowni atomowej w Ostrowcu Litwa rozpoczyna proces prawny przejęcia kontroli nad połączeniami z Białorusią.

BNS
Litwa podejmuje działania w celu kontroli połączeń elektrycznych z Białorusią

Fot. BNS/Lukas Balandis

Litgrid poinformował operatorów z Białorusi oraz innych członków BRELL – Rosję, Łotwę i Estonię – o wszczętych postępowaniach prawnych. Jednak ani Litgrid, ani minister energetyki Dainius Kreivys nie ujawnili jeszcze, jakie konkretnie działania są podejmowane.

Takie kroki są podejmowane w ramach wdrażania tzw. ustawy antyostrowskiej, która zabrania dostępu do litewskiego rynku energii elektrycznej z krajów trzecich, w których działają niebezpieczne elektrownie jądrowe.

„Uchwalając ustawę antyostrowską wyraziliśmy wolę, że w tym kraju nie będzie handlu energią elektryczną z Ostrowca, a pieniądze nie zostaną przeznaczone na finansowanie budowy niebezpiecznej elektrowni. Przejmując legalnie zarządzanie litewsko-białoruskimi połączeniami elektroenergetycznymi zapewnilibyśmy realizację tego prawa” – powiedział Kreivys.

Podkreślił on, że infrastruktura energetyki Litwy nie będzie wykorzystywana do handlu białoruską energią elektryczną.

„Jesteśmy państwem prawnym, dlatego użyjemy wszelkich środków, aby zapewnić realizację ustawy antyostrowskiej” – podkreślił Kreivys.

PODCASTY I GALERIE