Litwa otrzymała pożyczkę 300 mln euro

Litwa otrzymała pierwszą część kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

zw.lt
Litwa otrzymała pożyczkę 300 mln euro

Fot. BFL/Tomas Urbelionis

Do Skarbu Państwa wpłynęło 300 mln euro – pierwsza część pożyczki, która wyniesie w sumie miliard 300 mln euro.

Za kredyt Litwa zapłaci odsetki w wysokości 1,51 proc., będzie to stawka stała w na cały okres kredytowania – 25 lat.

Pożyczkę wykorzystamy w perspektywie finansowej do 2020 r. na dofinansowanie małego i średniego biznesu, projektów energetycznych, środowiska, zmiany klimatu, sieci transportowych i infrastruktury, zatrudnienia, edukacji, administracji publicznej i rozwoju obszarów wiejskich.

Europejski Bank Inwestycyjny, to  instytucja finansowa Unii Europejskiej, działająca od 1 stycznia 1958, powołana na mocy traktatu rzymskiego z 1957 o utworzeniu EWG. Jego akcjonariuszami są państwa członkowskie UE.   Europejski Bank Inwestycyjny jest niezależny od budżetu UE, posiada osobowość prawną i własne organy decyzyjne.

Bank udziela kredytów lub je gwarantuje zarówno publicznym, jak i prywatnym podmiotom z państw-akcjonariuszy, a nadrzędnym celem jego działań jest przyczynianie się do harmonijnego rozwoju Wspólnoty.

PODCASTY I GALERIE