Litwa otrzyma 302 mln, by utrzymać miejsca pracy w czasie drugiej fali

Komisja Europejska wypłaciła dziewięciu krajom UE 14 mld euro w ramach drugiej transzy wsparcia finansowego dla państw członkowskich z instrumentu SURE. W ramach tych wypłat Litwa otrzyma 302 mln euro.

Litwa otrzyma 302 mln, by utrzymać miejsca pracy w czasie drugiej fali

Ursula von der Leyen,

Np. Chorwacja otrzymała 510 mln euro, Cypr – 250 mln euro, Grecja – 2 mld euro, Włochy – dodatkowe 6,5 mld euro, Łotwa – 120 mln euro.

Wsparcie to – w postaci pożyczek udzielanych na korzystnych warunkach – będzie stanowić pomoc dla tych państw w sytuacji gwałtownego wzrostu wydatków publicznych na utrzymanie zatrudnienia. W szczególności pomoże ono pokryć koszty bezpośrednio związane z finansowaniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i innych podobnych środków wprowadzonych przez państwa członkowskie w reakcji na pandemię koronawirusa, także z myślą o osobach prowadzących działalność na własny rachunek.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła: Druga fala pandemii mocno uderzyła w Europę. Unia jest gotowa nieść wsparcie. Chcemy chronić ludzi przed wirusem, a także chronić ich miejsca pracy, ponieważ kryzys ten dotyka również przedsiębiorstw. Wiele miejsc pracy jest zagrożonych. Dzięki SURE udaje nam się uruchomić nawet 100 mld euro w formie pożyczek dla krajów Unii, aby pomóc im w sfinansowaniu mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy. Dzięki tej drugiej wypłacie w wysokości 14 mld euro pracownicy będą nadal otrzymywać dochód. Nie jest to też ostatnia taka wypłata.

Gdy wszystkie wypłaty z SURE zostaną zrealizowane na rzecz 9 państw będących beneficjentami tej transzy, Litwa otrzyma w sumie 602 mln euro.

Na podst. ec.europa.eu

PODCASTY I GALERIE