Litwa odnotowała wzrost PKB

W pierwszym kwartale tego roku spośród krajów Batyckich największe zmiany jeżeli chodzi wzrost produktu krajowego brutto odnotowała Litwa.

zw.lt
Litwa odnotowała wzrost PKB

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

W porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku PKB Estonii wzrosło o 1,8 proc. W porównaniu z ostatnim kwartałem 2015 zmian nie odnotowano.

Według wstępnych danych Litwa odnotowała wzrost PKB na poziomie 2,4 proc., PKB Łotwy wzrosło o 1,3 dziec proc.

PODCASTY I GALERIE