Litwa: Największe inwestycje dotyczą transportu, ochrony środowiska i energii odnawialnej

Komisja Europejska opublikowała niezależny raport analizujący inwestycje w latach 2007 – 2013.

zw.lt
Litwa: Największe inwestycje dotyczą transportu, ochrony środowiska i energii odnawialnej

Fot. BFL/Inga Juodytė

Z programów polityki spójności w tym okresie w krajach Unii zainwestowano 346,5 miliarda euro.
Stworzono milion miejsc pracy.

Każde zainwestowane euro zwiększyło PKB wspólnoty o 2 euro 74 centy, czyli do 2023 roku zwrot inwestycji osiągnie około 1 tryliona euro PKB.

We wskazanym okresie finansowym inwestycje na Litwie opiewały na sumę 5 miliardów 700 milionów euro. Inwestycje z programów polityki spójności stanowiły ponad 52 procent inwestycji kapitałowych państwa.

Największych inwestycji doczekały się dziedziny transportu, ochrony środowiska, infrastruktury społecznej, badań naukowych i innowacji oraz energii odnawialnej.

PODCASTY I GALERIE