Litwa to najważniejszy partner Polski wśród krajów bałtyckich

Dzisiaj (4 czerwca) w hotelu Nowotel w Wilnie odbyła się konferencja prasowa podczas której zaprezentowano wyniki sondażu opinii publicznej na temat perspektywy wymiany handlowej pomiędzy Polską i Litwą.

zw.lt
Litwa to najważniejszy partner Polski wśród krajów bałtyckich

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Sondaż na zamówienie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie przeprowadził instytut Spinter Tyrimai. Jego wyniki przedstawił Naglis Januška:

Naglis Januška

Wartość wymiany handlowej Polski z Litwą przedstawił kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji, radca-minister Henryk Szymański:

Henryk Szymański

W ciągu ostatnich 20 lat (1994 – 2014) obrót handlowy pomiędzy Polską i Litwą wzrósł o 23-krotnie. W 2013 r. stanowił 3,4 mld euro i był większy niż pomiędzy takimi krajami jak Indie, Kanada czy Kazachstan. Porównując z krajami Europy wymiana handlowa pomiędzy Polską i Litwą była większa niż ze Szwajcarią, Finlandią, Białorusią i Irlandią.

W roku ubiegłym litewski eksport do Polski wzrósł o 18 proc., a import z Polski o 2 proc. Z Polski na Litwę wwożone są przede wszystkim artykuły przemysłu chemicznego, rolniczego i artykuły żywnościowe. Polska importuje z Litwy nawozy mineralne, artykuły rolne i żywnościowe.
Potencjału nie dostrzega tylko 4 proc. ankietowanych.

Zapytany o to, jak ocenia perspektywy wymiany handlowej H. Szymański powiedział, że jego zdaniem są one bardzo dobre, ponieważ są ku temu sprzyjające warunki:

Henryk Szymański

H. Szymański poinformował, że w tym roku planowane jest posiedzenie Polsko-Litewskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej. Natomiast w październiku br. w Wilnie odbędą się warsztaty organizowane przez Komisję Europejską wraz z krajami członkowskimi dotyczące wdrożenia dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym oraz tematyki swobody przepływu przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług.

Badania zostały przeprowadzone w dniach 15-23 maja 2014 roku. W ramach badań przeankietyzowano 1 tys. 008 osób w wieku od 18 do 75 lat.

PODCASTY I GALERIE