Litwa lepiej przygotowana na nowości techniczne niż Polska i Łotwa

Litwa jest przygotowana do zmian technologicznych lepiej niż Polska i Łotwa, ale gorzej niż Estonia - ogłasza centrum analityczne Economist Intelligence Unit.

BNS
Litwa lepiej przygotowana na nowości techniczne niż Polska i Łotwa

Fot. BNS/Erikas Ovčarenko

W rankingu przygotowania technologicznego kraje zostały ocenione w trzech kategoriach.

Pierwsza kategoria jest związana z dostępem do internetu, oceniane jest w niej korzystanie z internetu oraz liczba abonentów sieci komórkowych.

W drugiej kategorii oceniana jest infrastruktura gospodarki cyfrowej, handel internetowy, e-państwo i bezpieczeństwo cybernetyczne.

Trzecia kategoria – otwartość na innowacje – zawiera analizę liczby wydanych patentów międzynarodowych, wydatków na badania naukowe i rozwój technologii oraz infrastrukturę badań naukowych.

W prognozach na lata 2018-20222 Litwa zajęła 26. miejsce z 82 postępowych państw. Polska znalazła się na 27. miejscu, Łotwa na 42.

PODCASTY I GALERIE