Litwa jest bardziej uzależniona od Rosji niż Łotwa i Estonia

Centrum analityczne „Polityka Insight” przeprowadziło badania, w których sprawdzono państwa pod względem zależności od Rosji. Z badań wynika, że najgorzej wypadły Litwa i Polska, podał portal onet.pl.

zw.lt
Litwa jest bardziej uzależniona od Rosji niż Łotwa i Estonia

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

W trakcie badań były brane pod uwagę trzy czynniki: udział eksportu do Rosji, import nośników energii z Rosji oraz udział inwestycji bezpośrednich w Rosji.

Finalny wskaźnik był średnią trzech zmiennych: udziału eksportu do Rosji, udziału importu nośników energii z Rosji oraz udziału inwestycji bezpośrednich w Rosji. Średnia przyjęła postać wartości od 0 do 100, przy czym im wyższy wskaźnik, tym większe uzależnienie od Rosji.

Litwa uzyskała 38 pkt., a Polska 28 pkt. Na trzecim miejscu znalazła się Bułgaria z 27 pkt. Dalsze miejsca zajmują Finlandia i Słowacja (po 25 pkt.), Węgry (22 pkt.), Cypr (18 pkt.), Czechy (po 15 pkt.), Rumunia i Grecja (po 13 pkt.), Włochy i Szwecja (po 10 pkt.), Holandia i Niemcy (po 8 pkt.), Luksemburg i Słowenia (po 7 pkt.), Francja i Hiszpania (po 5 pkt.), Wielka Brytania, Belgia i Austria (po 4 pkt.), Portugalia i Dania (po 3 pkt.) oraz Malta (1 pkt.).

Najmniej uzależniona od Rosji jest Irlandia, która otrzymała okrągłe 0 pkt.

Na tle Litwy lepiej wypadła Łotwa (24 pkt.) oraz Estonia (15 pkt.)

PODCASTY I GALERIE