Litwa jednym z najtańszych państw UE

Średni poziom cen artykułów żywnościowych oraz napojów bezalkoholowych na Litwie w poprzednim roku stanowił 78 proc. średniego poziomu cen w UE, natomiast średni poziom cen wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych – 73 proc. średniej unijnej, wynika z danych Eurostatu.

lrytas.lt
Litwa jednym z najtańszych państw UE

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Średnia cena ogólnego koszyka towarów i usług stanowiła na Litwie 65 proc. średniej unijnej. W przypadku Estonii średni poziom cen wynosił 80 proc., a na Łotwie – 71 proc. średniej unijnej. W Estonii i na Łotwie średni poziom cen żywności i napojów bezalkoholowych stanowił odpowiednio 88 proc. i 87 proc. średniej unijnej, a poziom cen wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych – odpowiednio 83 proc. i 84 proc. Najdrożej za żywność i napoje bezalkoholowe płacą mieszkańcy Danii (140 proc. średniej unijnej), a najmniej – Polacy (62 proc.).

Ogólny koszyk towarów i usług także najdroższy był w Danii (140 proc. średniej unijnej), a najniższy poziom cen odnotowano w Bułgarii – 48 proc. Mieszkańcy Litwy należą do kategorii najmniej płacących za usługi restauracji i hoteli – 64 proc. średniej unijnej (w Estonii – 77 proc., na Łotwie – 75 proc.).

Ceny odzieży w państwach bałtyckich nieznacznie przekraczają średni poziom w UE: na Litwie – 101 proc., na Łotwie – 103 proc., w Estonii – 106 proc. średniej unijnej. Ceny sprzętu elektronicznego na Litwie były mniej więcej na poziomie średniej unijnej, na Łotwie stanowiły 97 proc., w Estonii – 104 proc. średniego poziomu cen w UE.

PODCASTY I GALERIE