Litwa i Hitachi powołają spółkę do spraw projektu elektrowni atomowej

Ministerstwo Energetyki oraz inwestor strategiczny budowy litewskiej elektrowni atomowej, japońska korporacja Hitachi powołają wspólną spółkę do realizacji projektu elektrowni jądrowej w Wisagini.

BNS
Litwa i Hitachi powołają spółkę do spraw projektu elektrowni atomowej

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Strony podpisały dzisiaj memorandum, które zobowiązuje do wykonania wstępnych czynności dotyczących powołania konglomeratu. Następnie propozycja dołączenia do grupy zostanie przekazana potencjalnym inwestorom – Łotwie i Estonii, podaje resort energetyki.

Do połowy września ma powstać szczegółowy plan powołania spółki, w którym będą określone jej struktura i funkcje. Plan zostanie omówiony z przedstawicielami Łotwy i Estonii.

Założenie spółki ma na celu zapewnienie dojrzałości projektu oraz polepszenie jego konkurencyjności i warunków realizacji – informuje Ministerstwo Energetyki.

Litwa rozpoczęła negocjacje z Hitachi jeszcze w roku 2011, a w roku 2012 została parafowana umowa koncesyjna. W ubiegłym roku Lietuvos energija, Latvenergo i Eeesti Energia przygotowały wspólne stanowisko w sprawie projektu elektrowni atomowej w Wisagini, z którego wynikało między innymi, że projekt poprzedniego rządu Litwy można ulepszyć.

Wiosną litewskie partie parlamentarne podpisały porozumienie dotyczące między innymi strategicznych aspektów bezpieczeństwa energetycznego, zgodnie z którym zobowiązały się do jak najszybszej realizacji projektu litewskiej elektrowni.

Rząd do tej pory nie ogłosił ostatecznej decyzji, czy elektrownia atomowa na Litwie zostanie zbudowana. Projekt, rozwijany wspólnie z Hitachi oraz spółkami łotewskimi i estońskimi nie zyskał poparcia w referendum 2012 r.

PODCASTY I GALERIE