Litwa członkiem OECD w 2017 r.?

W roku 2017 Litwa ma zostać pełnoprawnym członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju  (OECD), twierdzi wiceminister MSZ Rolandas Kriščiūnas.

BNS
Litwa członkiem OECD w 2017 r.?

Fot. BFL/Andrius Ufartas

,,Obecnie jesteśmy państwem aspirującym do członkostwa w OECD, widzimy, co się dzieje wewnątrz” – chińskiej agencji prasowej Xinhua powiedział dyplomata.

8 kwietnia R.Kriščiūnas podpisał porozumienie finansowe pomiędzy Litwą i OECD, zgodnie z którym, eksperci tej organizacji dokonają oceny różnych aspektów w dziedzinie zarządzania, przekażą rekomendacje w celu zwiększania przejrzystości w biznesie.

,,Jestem przekonany, że przystąpienie do OECD polepszy klimat inwestycyjny na Litwie” – podkreślił R.Kriščiūnas.

Wiceminister dodał, że przystąpienie w 2015 roku do strefy euro jest dowodem o postępach Litwy w sferze finansowej.

R.Kriščiūnas oświadczył, że najbardziej optymistyczne prognozy wskazują, że Litwa członkiem OECD zostanie w roku 2017. W maju 2016 roku okaże się, czy Litwa zostanie zaproszona do oficjalnych negocjacji w sprawie przystąpienia.

Litwa dąży do przystąpienia do OECD od 2002 roku.

W chwili obecnej OECD, organizacja międzynarodowa o profilu ekonomicznym, skupia 34 wysoko rozwinięte i demokratyczne państwa.

Celem OECD jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli. Do dorobku prawnego OECD należą umowy i kodeksy postępowania np. Liberalizacji Przepływów Kapitałowych i Bieżących Operacji Niewidocznych oraz zalecenia, rezolucje i deklaracje – instrumenty nieformalnego nacisku.

Oprócz tego OECD wypracowuje „reguły gry” w międzynarodowych stosunkach gospodarczych, tzn. opracowuje i wprowadza w życie wspólne zasady (wytyczne) i normy działania (standardy) w poszczególnych dziedzinach gospodarki. OECD zajmuje się też pomocą dla najbiedniejszych państw.

PODCASTY I GALERIE